A Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány 2006. április 12-én 30 millió Forint támogatást kapott Frendl Ervin építész úrtól.

Az Adományozási Szerződés értelmében a Frendl úrtól kapott adomány kamatait ill. hozamait lehet évenként felhasználni, először 2007. májusában. Az Alapítvány alapító okiratában megjelölt célokon belül az Adományozó kiemelt néhány különösen preferált célt, melyet az Adományozási Szerződésben rögzítettünk.

Szíves figyelmükbe ajánljuk az Adományozási Szerződés ünnepélyes aláírásakor készült fotókat. Az adományozási eseményen a Kar részéről Lázár Antal DLA, a Kar dékánja, Dr. Szoboszlai Mihály, a kuratórium elnöke és Hülber Attila, a kari Hallgatói Képviselet elnöke vettek részt.

A fotókat Philip János készítette.